م

ا. جاويد خان

 

                             C.V                            

                                          

 

Basic Information:

Name:                         Javed Khan

Nationality:                 Pakistani                                 

Religion :                    Islam

Date of Birth:              25/04/1981                                         

Place of Birth:             Pakistan                                                 

Permanent Address:

 

Country:  Pakistan                              Region/State Khyber Pakhtoonkhwa

City:  Charsadda

Phone No.:  0580377123                   

E-mail: javedkhan146@yahoo.com

Address

Country:  KSA            Region/State:  Al-Qassim       City: Buraidah

Phone No.:                              Mobile No.: 0580377123                  

Qualifications:

NO

Qualification

Date

(yyyy/mm/dd)

General Specialization

Specific Specialization

Institution

Place

 

Master

2004

English

Linguistics and Literature

Peshawar University

Pakistan

 

B.A

2001

English

English Language

Peshawar University

Pakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experience (Last Experience):

NO

Title

Place

Institution

College

 

From

D/M/Y

To

D/M/Y

 

English Lecturer

Al-Qassim, KSA

Qassim Private College

College of Administrative Sciences and Humanities

English

25/03/2010

Date

 

English Lecturer

Pakistan

Al-Rabiah College  

English

English

07/10/2004

01/06/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scientific Research (newest five Research)::

I Single Research      Personal Research

.

NO

Title

Journal  (Volume, Issue, Date)

Language

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrative Experience:

Position

Institution

From (M / Y)

To (M / Y)

Dean

 

 

 

Head of Department

 

 

 

Head of Section

 

 

 

Membership of Administrative and Organizational Committees:

                                1.Committee for LiteratureSubjects

 

 

 

Qaseem Private Colleges

March 2014

Till Date

 

Computer Skills:

Skill / Program

None

Beginner

Intermediate

Excellent

Word

 

 

 

ü   

Excel

 

 

ü   

 

Power Point

 

 

ü   

 

Access

 

 

ü   

 

Internet

 

 

 

ü   

Web Design

 

ü   

 

 

 

Others:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Languages:

 

Languages

Proficiency

Reading

Writing

Speaking

     

Begin

 

Adv..

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

ü   

 

Courses you have taught

No.

Name of the course

Level

College /Department

  1.  

Language Skills (Grammar, Reading, Writing, Listening and Speaking)

001, 002, 101, 102

English

  1.  

Linguistics

Level 2, 3, 4, 6

English

  1.  

English for Medical Students

Level 2

Dental

  1.  

Listening for Medical Students

Level 1

Dental college

  1.  

Selected Works from the British and American Literature

Level 7

English

  1.  

Sociolinguistics

Level 5

English