م

ا. لبني قدري

 

C.V

 

Basic Information:

Full name:              Lubna Quadri                  

Nationality:                 Pakistani                                 

Religion:                      Islam                

Date of Birth:              18.03.1985                             

Place of Birth:                   Pakistan                                 

Permanent Address:

 

Country:                                  Region/State: Pakistan            City: Muzaffarabad

Phone No.:                 

E-mail: lubna.quadri03@gmail.com

Address

Country: Pakistan       Region/State:  AJK     City: Muzaffarabad

Phone No.:      -                       Mobile No.:   

Qualifications:

NO

Qualification

Date

(yyyy/mm/dd)

General Specialization

Specific Specialization

Institution

Place

 

M.A

2011

English

Linguistics

AJK University

Mzd/AJK

 

B.A

2007

Humanities

Economics

AJK University

Mzd/AJK

 

F.Sc

2003

Pre-medical

Biology

AJK University

Mzd/AJK

 

Matric

2000

Science

Pre-med

AJK University

Mzd/AJK

 

 

 

 

 

 

 

 

Experience (Last Experience):

NO

Title

Place

Institution

College

 

From

D/M/Y

To

D/M/Y

 

Lecturer

KSA

Al-Qassim Private college

College

English

23/2/13

15.02.2018

Continued…

 

Vice Principle

AJK Pakistan

The Heritage School System

School

English

6/03/12

6/02/13

 

lecturer

AJK Pakistan

Army Public School &College

College

English

6/08/2004

5/09/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Scientific Research (newest five Research)::

I Single Research      Personal Research

.

NO

Title

Journal  (Volume, Issue, Date)

Language

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrative Experience:

Position

Institution

From (M / Y)

To (M / Y)

Dean

 

 

 

Head of Department

 

1/9/2013

 

Head of Section

The Heritage School System

6/03/12

 

Membership of Administrative and Organizational Committees:

 1.  
 2.  

 

 

 

 

 

 

Computer Skills:

Skill / Program

None

Beginner

Intermediate

Excellent

Word

 

 

 

Excellent

Excel

 

 

 

Excellent

Power Point

 

 

 

Excellent

Access

 

 

 

Excellent

Internet

 

 

 

Excellent

Web Design

 

 

 

 

 

Others:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Languages:

 

 

Languages

Proficiency

Reading

Writing

Speaking

     

Begin

 

Adv..

     

English

 

 

*

 

 

*

 

 

*

Urdu

 

 

*

 

 

*

 

 

*

Arabic

 

*

 

*

 

 

 

*

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courses you have taught

 

No.

Name of the course

Level

College /Department

 1.  

Introduction to linguistics  233

3

QPC/ Eng.

 1.  

Semantics & pragmatics   337

 

5

QPC/ Eng.

 1.  

Syntax 335

5

QPC/ Eng.

 1.  

Listening 112

112

QPC/ Eng.

 1.  

Writing 111

1

QPC/ Eng.

 1.  

Writing 112

2

QPC/Eng.

 1.  

Listening 112

 

 

2

QPC/ Eng.

 1.  

Morphology & Syntax 336

 

6

QPC/ Eng.

 1.  

Conventional Aids 448

7

QPC/Eng.