م

ا. اسيا العليان

 

C.V

                     

 

Basic Information:

Full name:  Asiah Fahad Al elayan                                          

Nationality:     Saudi                                                  

Religion:  Islam                                                

Date of Birth:   4/12/1994                                                                              

Place of Birth:   Buraydah                                           

Permanent Address: Qassim , Buraydah

 

Country:  Saudi Arabia                      

City:    Buraydah                                           

Phone No.:                                                     

E-mail: asiahfahad@gmai.com or cazoha@hotmail.com

                                               

Address

Country:  KSA                                   

Phone No.:                                                                

Qualifications:

 

NO

Qualification

Date

(yyyy/mm/dd)

General Specialization

Specific Specialization

Institution

Place

 

Bachelor degree

26/1/2017

English

English and translation

Qassim University

Buraydah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experience (Last Experience):

 

NO

Title

Place

Institution

College

 

From

D/M/Y

To

D/M/Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scientific Research (newest five Research)::

I Single Research      Personal Research

.

NO

Title

Journal  (Volume, Issue, Date)

Language

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrative Experience:

Position

Institution

From (M / Y)

To (M / Y)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computer Skills:

Skill / Program

None

Beginner

Intermediate

Excellent

Word

 

 

 

yes

Excel

 

yes

 

 

Power Point

 

 

 

yes

Access

 

yes

 

 

Internet

 

 

 

yes

Web Design

 

yes

 

 

 

Others:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Languages:

 

Languages

Proficiency

Reading

Writing

Speaking

     

Begin

 

Adv..

     

English

 

 

yes

 

 

yes

 

 

yes

Urdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabic

 

 

yes

 

 

yes

 

 

yes

Hindco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courses you have taught

I have not taught , this term is my first experience

 

No.

Name of the course

Level

College /Department

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.